Home

Centrale examens

In het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) worden Nederlands, rekenen en Engels (deels) geëxamineerd met Centrale Examens. Deze examens worden afgenomen binnen het programma Facet
 
HEBBES! kan u helpen met de examinering van deze Centrale Examens en neemt u dit graag uit handen.

Wanneer?

Een student mag het centraal examen afleggen als de helft van de duur van zijn opleiding is verstreken. Als de studieduur minder dan 24 maanden is, dan mag het centraal examen worden afgenomen als de resterende studieduur minder dan 12 maanden is. 

Nederlandse taal

Lees hier meer over het Centrale Examen Nederlanse taal 2F en 3F. 

Rekenen

Lees hier meer over het Centrale Examen rekenen 2F, 3F en de speciale ER-examens.

Engels

Lees hier meer over het Centrale Examen Engels B1 en B2.

Hieronder is overzichtelijk weergegeven welke opleiding welke examens moet maken. 

MBO niveau 1

Voor de Entree-opleiding (mbo niveau 1) geldt geen examenverplichting. 

MBO niveau 2 en 3

Voor mbo niveau 2 en 3 geldt een examenverplichting. 

Rekenen telt niet mee in de slaag-zakregeling. 

Voor het examen Nederlandse taal geldt dat de het eindcijfer tenminste een 5 moet zijn. 

MBO niveau 4

Voor mbo niveau 4 geldt ook een examenverplichting. 

Rekenen telt niet mee in de slaag-zakregeling. 

De eindcijfers van Nederlandse taal en Engels moeten tenminste één 5 en één 6 bevatten. 

ER-examen

Studenten met ernstige rekenproblemen of dyscalculie hebben de mogelijk om het ER-examen af te leggen:

  • Het 2ER-examen, in plaats van het 2F-examen, voor studenten op mbo niveau 1, 2 of 3. 
  • Het 3ER-examen, in plaats van het 3F-examen, voor studenten op mbo niveau 4. 
Pilotexamen 2A

Tot en met jaar 2019-2020 wordt het rekenexamen 2A afgenomen al pilot-examen. Het 2A-examen is relatief makkelijker te maken en kan in plaats van het 2F-examen gemaakt worden. Voor studenten met ernstige rekenproblemen is er ook de 2A-ER variant. .