Home

Hulpmiddelen

Tijdens het examen zijn er bepaalde hulpmiddelen toegestaan. Zie hieronder een overzicht van de toegestane hulpmiddelen. 

Woordenboek

De examencommissie bepaalt of de student het woordenboek zelf meeneemt, of dat het beschikbaar is in de examenruimte.

De student mag zelf kiezen voor een andere vorm woordenboek, bijvoorbeeld:
  • een beeldwoordenboek;
  • een speciaal woordenboek ‘Nederlands als tweede taal’;
  • een woordenboek dat de Nederlandse, respectievelijk Engelse woorden omzet naar zijn of haar thuistaal. 

Rekenmachine

Een rekenmachine wordt aangeboden binnen de examensoftware. Het gebruik van een losse rekenmachine is niet toegestaan. 

Bij het ER-examen is het wel toegestaan om bij alle opgaven een rekenmachine te gebruiken. Dat kan een ingebouwde rekenmachine zijn, maar de student mag ook een eigen rekenmachine gebruiken. 

Rekenkaart

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft twee rekenkaarten ontwikkeld:

  1. De standaardrekenkaart
  2. De aanvullende rekenkaart
De standaardrekenkaart
Er zijn drie verschillende versies van de standaardrekenkaarten. Deze drie bevatten dezelfde informatie, maar hebben een andere lay-out. Studenten hebben de keuze welke kaart voor hem het beste werkt. Op de toetslocaties zijn alle drie de standaardrekenkaarten beschikbaar voor de studenten.
 
De aanvullende rekenkaart
Deze rekenkaart bevat informatie over onder andere het metriek stelsel. Deze rekenkaart is meer bedoeld als opzoekhulp. 
Studenten die een ER-examen maken mogen beide rekenkaarten gebruiken. 
U als instelling mag een kaart vaststellen die slecht een deel van de tabellen bevat. Het is toegestaan om hier per student onderscheid in te maken. Daarnaast is het toegestaan om kleine lay-outwijzigingen te doen. Aanvullingen zijn daarentegen niet toegestaan.