Home

Nederlandse taal

Centrale mbo examens

  • Het examen duurt 90 minuten. 
  • Er worden twee vaardigheden getoetst: lezen en luisteren. 
  • Mbo-2 en 3 studenten zijn verplicht om dit examen af te leggen. 
  • Het eindcijfer van het examen Nederlandse taal moet minimaal een 5 zijn. Dit cijfer telt mee voor het slagen of zakken van de opleiding. 
  • Het examen duurt 120 minuten. 
  • Er worden twee vaardigheden getoetst: lezen en luisteren. 
  • Mbo-4 studenten zijn verplicht om dit examen af te leggen. 
  • Het eindcijfer van het examen Nederlandse taal moet minimaal een 5 zijn. Dit cijfer telt mee voor het slagen of zakken van de opleiding.

Er bestaat de mogelijkheid voor studenten met een beperking om een aangepast examen af te leggen. 

Hulpmiddelen

Bij de afname van het centrale examen zijn er bepaalde hulpmiddelen toegestaan. Dit is vastgelegd in de Regeling toegestane hulpmiddelen bij centrale examinering mbo. 

Verlenging

Studenten hebben in sommige gevallen recht op een maximaal een half uur tijdverlenging. Dit geldt wanneer de student het Nederlands niet als moedertaal heeft en minder dan zes jaar Nederlandstalig onderwijs heeft gevolgd voorafgaand aan het examen. 

Voorbeeldexamens

Het CvTE publiceert jaarlijks bij de start van het studiejaar een aantal voorbeeldexamens. Deze zijn te vinden in de online oefenomgeving van Facet. Studenten kunnen zich met behulp van deze voorbeeldexamens voorbereiden op de centrale examens. Op Examenbladmbo.nl zijn de correctievoorschriften en omzettingstabellen van deze examens beschikbaar.