Home

Studenten met een beperking

Visueel beperkte student

Studenten met een visuele beperking kunnen in periode 4, en 5 een aangepast examen Nederlandse taal, Engels B1 en/of rekenen te maken en in periode 5 een aangepast examen Engels B2. Ze mogen het examen maken met een groter beeldscherm en bij het examen zit een vergrootglas-icoon. Voor blinde studenten is het examen in braille beschikbaar. 

De aanvraag van het aangepaste examen kan gedaan worden door de geregistreerde contactpersoon examencommissie. Uiterlijk twee weken voor de start van de afnameperiode dient het CvTE in het bezit te zijn van het daarvoor bestemde formulier. (zie activiteitenplanning)
Voor elke periode dient per student een apart formulier ingevuld te worden. Per periode kunnen er wel meerdere examens tegelijk per student op één formulier aangevraagd worden. 

Student met ernstige rekenproblemen/ dyscalculie

Voor studenten met ernstige rekenproblemen/dyscalculie is er aan aangepast rekenexamen, het ER-examen. Dit examen hoeft niet apart aangevraagd te worden en de student hoeft hiervoor niet geregistreerd te worden bij het CvTE. 

Auditief beperkte student

Voor de auditief beperkte student is het mogelijk om in periode 4 en 5 een aangepast examen Nederlandse taal en/of Engels B1 te maken en in periode 5 een aangepast examen Engels B2. Deze examens worden aangeduid als ‘dos-examens’, wat staat voor doof of slechthorend. In deze examens zijn de kijk- en luisterfragmenten voorzien van ondertiteling. 

Er is geen apart aanvraagformulier beschikbaar en deze examens kunnen tijdens de reguliere afnameperiode worden afgenomen. 

Student met dyslexie

Er bestaan geen aangepaste examens voor studenten met dyslexie. In de afnamesoftware is voor deze deelnemers een mogelijkheid tot verklanking opgenomen (vragen worden voorgelezen) of de studenten krijgen maximaal 30 minuten tijdverlenging. De afnameplanner moet dit bij de invoer van de betreffende student aangegeven om deze mogelijkheid beschikbaar te maken.